Vrijwilligersfuncties binnen de Waterpoloafdeling

Waterpolocommissie: Beknopte taakomschrijving.
–       Voorzitter Heeft tevens zitting in bestuur Deltasteur. Bereidt o.a. vergaderingen voor en is betrokken bij overleg met derden.
–       Penningmeester Handelt de financiën van de waterpolocommissie af.
–       Secretaris Draagt zorg voor o.a. wedstrijdrooster, jurytafelrooster, is contactpersoon van de waterpolocommissie.
–       PR lid/ lid sponsorcommissie Legt contact met kranten, levert persberichten en publiceert nieuws op de website. Is actief betrokken bij werving sponsoren en uitvoering sponsorplan.
–       Werkend lid Notuleert tijdens vergaderingen en is actief binnen de waterpolocommissie waar nodig.
–       Vice voorzitter Neemt taken van de voorzitter over bij verhindering.(momenteel ingevuld door werkend lid)
Waterpolo wedstrijden:
–       W-official (jurylid) Tijdwaarnemer of secretaris jurytafel. (VACANT)
–       Scheidsrechter Leidt (met name externe) wedstrijden. (VACANT)
–       Trainer / coach jeugdteam Verzorgt trainingen en begeleiding tijdens wedstrijden jeugd.
–       Trainer / coach herenteam Verzorgt trainingen en begeleiding tijdens wedstrijden heren.
–       Chauffeur wedstrijden jeugd Ouders van jeugdleden rijden om toerbeurt naar uitwedstrijden.
–       Materialen verzorger Onderhoudt de belijning, de goals, de wedstrijdklok en overige materialen. (VACANT)
Waterpolo algemeen:
–       Barman/barvrouw Is aanwezig na trainingen, wedstrijden en bij toernooien voor de bardienst. Verzorgt inkoop en verkoop en registratie kas.
–       Lid activiteiten commissie Bedenkt en organiseert activiteiten voor leden van Deltasteur. (VACANT)
–       Hulp bij toernooien Aanwezig bij o.a. oliebollen- en jeugdtoernooi om te assisteren bij de organisatie. (VACANT)
–       Redactie website Ondersteuning PR lid. Verzorgt de tweemaandelijks nieuwsbrief, houdt website bij met o.a. nieuwtjes, mededelingen, wedstrijdverslagen en klokrooster. (momenteel ingevuld door PR lid) (VACANT)
–       2e Lid sponsorcommissie Ondersteunde rol. Is actief betrokken bij werving sponsoren en uitvoering sponsorplan. Geen lid van de commissie.

 

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog