Wijzigen gegevens bestaande leden

  Onderstaand formulier is uitsluitend bedoelt voor bestaande leden en voor het aanmelden na een proefles Sterzwemmen.
  Vul alle velden in, ook de niet gewijzigde gegevens. Dit is voor controle doeleinde.
  ManVrouw
  (Definitief aanmelden)SterZwemmen Kampen(Definitief aanmelden)SterZwemmen IJsselmuidenIkZwemPlan KampenIkZwemPlan IJsselmuidenWaterpoloSelectiezwemmenTrimmen/masters KampenMasters/recreatief IJsselmuidenTrimzwemmen IJsselmuidenZwemmen verstandelijk gehandicapten  NeeJa


  Ondergetekende verklaart hierbij van het onderstaande op de hoogte te zijn:
  1. De contributie per maand dient vooraf betaald te worden (bij niet automatische incasso wordt € 2,00 aan incassokosten in rekening gebracht).
  2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.
  3. Het lidmaatschap per 1 januari of per 1 juli kan worden beëindigd alleen door voorafgaande schriftelijke opzegging van minimaal 1 maand.
  4. Het lidmaatschap kan tevens beëindigd worden bij voltooien van het sterrenplan.
  5. Het inschrijfgeld van € 5,00 zal bij de eerste incasso mee worden geïncasseerd Ieder lid dient zelf voor een regelmatige medische controle te zorgen.
  6. Ieder lid van de Deltasteur die deelneemt aan (zwem en waterpolo) wedstrijden is verplicht om het clubtenue aan te schaffen. Zie hiervoor: shop.


  Automatische incasso
  Ja (vul het juiste IBAN nummer in)Nee (Let op €2,- extra incasso kosten)n.v.t. Ondergetekende verleent hierbij aan de Deltasteur te Kampen tot wederopzegging machtiging om van zijn/haar bank/postbankrekeningnummer de uit het lidmaatschap voortvloeiende bedragen vooraf te incasseren. (indien u met een uit hoofde van deze machtiging verrichtte incasso niet akkoord gaat, kunt u binnen 56 dagen aan uw bank opdracht geven het bedrag te storneren).
  Toelichting op automatsche incasso:


  Privacy protocol
  Ja ik heb privacy protocol gelezen Ondergetekende heeft het privacy protocol gelezen en begrijpt wat er gebeurd met zijn/haar persoonlijke gegevens. Zie privacy


  **Indien u minderjarig bent en onder de 16 jaar dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van uw ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger om de overeenkomst aan te kunnen gaan of te ontbinden.

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.