Tegemoetkoming

Indien u een laag inkomen heeft zijn er twee manieren om in aanmerking te komen voor een subsidie of tegemoetkoming op de contributie (van uw kind) bij Deltasteur; de Meedoen-bon van de Gemeente Kampen en via het Jeugdsportfonds.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en betaalt de contributie en benodigde sportattributen.

Hoe doen ik een aanvraag in?
Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en/of huisarts. Neem contact op met het Jeugdsportfonds, zij kunnen u in contact brengen met een intermediair.

Kijk voor meer informatie op Jeugdsportfonds.nl.

Meedoen-bon

Inwoners van de Gemeente Kampen met een inkomen tot 110% van het minimumloon komen in aanmerking een tegemoetkoming te krijgen voor de sportactiviteiten van inwonende kinderen.

Kom ik in aanmerking?
Kijk voor de inkomensgrenzen op het Digitaal Loket van de Gemeente Kampen.

Hoe doen ik een aanvraag in?

 1. Vraag bij de Gemeente Kampen de meedoen-bon aan. Dit kan via deze link.
 2. Stuur de originele coupon in naar de Ledenadministratie van Deltasteur: Postbus 54, 8260 AB, Kampen.
 3. De Ledenadministratie zal de aanvraag controleren en indienen bij de Gemeente Kampen. Bij akkoord van de Gemeente Kampen zal de automatische incasso voor de contributie van Deltasteur aangepast worden naar een maandelijks verlaagd en gelijk bedrag.

Kijk voor meer informatie op Meedoen-bon pagina op Kampen.nl.

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog