Ereleden / Leden van verdienste

In de historie van Deltasteur en de jaren voor Deltasteur zijn er een aantal leden die zich in bijzondere mate voor de club hebben ingezet. Deze leden zijn onderverdeeld in ‘Ereleden’ en ‘Leden van verdienste’. Middels deze pagina willen wij deze leden bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij onze onze club.

Ereleden

 • J. Bultman
 • R. Weijland

Leden van verdienste

 • H. v.d. Berg
 • B. Hofsink
 • D. v. Zuilekom – Lammers
 • E. d. Graaf
 • D. Bouwmeester
 • G. Metselaar
 • M. Visscher

 

 

Ereleden:
Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

Leden van verdienste:
Leden van verdienste zijn natuurlijke leden van de vereniging, die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging op voordracht door het bestuur of van tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering zijn benoemd.

 

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog