Privacy policy Deltasteur, versie 1.1 Juli 2018

 

Dit is de privacy policy van Deltasteur, gevestigd te Kampen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05066434.

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u lid wordt van Deltasteur en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deltasteur informeert u door middel van deze privacy policy over de verwerking van uw gegevens

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u het Aanmeldformulier invult, te vinden op www.deltasteur.nl, vragen wij persoonsgegevens van u omdat u lid wordt van Deltasteur.

1.2 Wij verzamelen de volgende (persoons)gegevens:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. Adres;
 4. Geslacht;
 5. Geboortedatum;
 6. Postcode;
 7. Telefoonnummer;
 8. Woonplaats
 9. E-mailadres
 10. Medische bijzonderheden, welke van belang kunnen zijn voor trainers;
 11. Bankrekeningnummer(IBAN);

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Contributie te innen
 • Presentielijsten
 • Nieuwsbrieven te verzenden
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden
 • De dienstverlening te verbeteren

page1image3690816

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1 Voor meer informatie over het gebruik van de door ons vastgelegde gegevens en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar het bestuur van Deltasteur (bestuur@deltasteur.nl)

2.2 Wanneer informatie zou worden gegeven of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd door het bestuur van Deltasteur (bestuur@deltasteur.nl).

3. BEELDMATERIAAL

Via de website en eventueel in de krant laten we met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden,activiteiten en trainingen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden.

Indien u hiervoor voor uw zoon/dochter geen toestemming wilt geven dan kan u contact opnemen met het bestuur van Deltasteur (bestuur@deltasteur.nl).

4. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
4.1 U kunt contact opnemen met het bestuur van Deltasteur (bestuur@deltasteur.nl) voor:

 1. 1)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 2. 2)  vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 3. 3)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. 4)  bezwaar tegen beeldmateriaal waarop uw zoon/dochter zichtbaar is;
 5. 5)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.

5. DERDEN

5.1 Wij zijn verplicht uw gegevens aan de Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.) te verstrekken. De KNZB gebruikt de gegevens ter effectuering van u verplichte lidmaatschap.

5.2 Voor het bijhouden van de ledenadministratie maken wij gebruik van het webbased programma Sportlink van de firma Sportlink Services B.V.
Zie hier voor meer informatie over Sportlink.
Zie hier en hier voor meer informatie over Sportlink.

5.3 Voor de wedstrijdadministratie bij het wedstrijdzwemmen maken wij gebruik van de software Splash (Team Manager en Meet Manager Splash) van de firma Swimrankings.net gevestigd in Zwitserland. Maandelijks vindt er voor de wedstrijdadministratie een export plaats vanuit de ledenadministratie uitsluitend van de wedstrijdzwemmers in bezit van een startvergunning.
Zie hier en hier voor meer informatie over Swimrankings.net.

5.4 Middels de firma Antagonist B.V. wordt onze website www.deltasteur.nl gehost. Ook het mailverkeer vanuit de email adressen @deltasteur.nl loopt via deze provider. Zie hier voor meer informatie over Antagonist B.V.
Zie hier voor meer informatie over Antagonist B.V.

5.5 Alle vrijwilligers van Deltasteur die vanwege hun taken de beschikking hebben tot uw persoonsgegevens hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

6. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

6.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. MELDING AAN BETROKKENE

7.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

8. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

8.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog