Vrienden van Deltasteur

Vrienden van Deltasteur

De Vrienden van Deltasteur is een groep van enthousiaste sponsors, leden en niet-leden die Deltasteur een warm hart toedragen. Het streven is om zoveel mogelijk deelnemers te vinden, die een jaarlijkse bijdrage van € 50,- leveren. Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden van de Vrienden van Deltasteur. De namen van de leden worden vermeld op de website van de vereniging.

Doel:

De Vrienden van Deltasteur heeft ten doel de ondersteuning van de vereniging Deltasteur

Algemeen reglement:

 • De Vrienden van Deltasteur zijn sponsoren van Deltasteur.
 • De Vrienden van Deltasteur worden verenigingslid dit zonder stemrecht in de algemene ledenvergadering
 • Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden van de Vrienden van Deltasteur.

Wie kan lid worden:

 • Iedereen boven de 18 kan lid worden van de Vrienden van Deltasteur.
 • Leden / niet leden
 • Ouders / familie leden
 • Vrienden / kennissen
 • Iedereen die de vereniging een warm hart toe draagt.

Het lidmaatschap van de Vrienden van Deltasteur loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Wat krijg ik ervoor terug:

Een vermelding op de “Vrienden van Deltasteur” webpagina.

Hoe gaat de betaling:

De betaling gaat automatisch en afschrijving vind plaats in februari van het lopende jaar. Of bij opgeven na februari. Dit om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wel wordt er van u verwacht voor 31 december per mail op te zeggen, als u geen vriend meer wilt zijn. Als we dit niet binnen hebben gaan we ervan uit dat je het komende jaar ook nog Vriend van Deltasteur wilt blijven.

 

Vrienden van Deltasteur worden? Vul onderstaand formulier in:
  ManVrouw
  Vrienden van Deltasteur ZwemmenVrienden van Deltasteur WaterpoloVrienden van Deltasteur algemeen  Ondergetekende verklaart hierbij van het onderstaande op de hoogte te zijn:
  1. De sponsoring is €50,- per kalender jaar en wordt in februari of bij aanvang automatisch geïncasseerd en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd.
  2. Vrienden van Deltasteur wordt U voor de periode van 1 jaar. En loopt per kalenderjaar.
  3. Opzeggen kan voor 31 december van het lopende jaar.


  Automatische incasso
  Ja (vul het juiste IBAN nummer in)Nee Ondergetekende verleent hierbij aan de Deltasteur te Kampen tot wederopzegging machtiging om van zijn/haar bank/postbankrekeningnummer de uit de sponsorovereenkomst voortvloeiende bedragen vooraf te incasseren. (indien u met een uit hoofde van deze machtiging verrichtte incasso niet akkoord gaat, kunt u binnen 56 dagen aan uw bank opdracht geven het bedrag te storneren).
  Toelichting op automatsche incasso:


  Privacy protocol
  Ja ik heb privacy protocol gelezen Ondergetekende heeft het privacy protocol gelezen en begrijpt wat er gebeurd met zijn/haar persoonlijke gegevens. Zie privacy


  • Sport inn Kampen
  • Marcels Kaaskraam
  • Carwash Kampen
  • Kamper Flora
  • Jaco Bouw
  • Lokhorst Autobedrijf
  • DEKA Kozijnen
  • Peppers unlimited IJsselmuiden
  • The ReadShop Kampen
  • Het Ponton Kampen
  • The Read Shop IJsselmuiden
  • Boogaard GWW
  • Bemog