Aanmeldformulier

Waterpolo:

leeftijd vanaf 8 jaar.

Zwemmen:

Groep leeftijd Eisen en aanvullingen
Sterzwemmen 5-8 jaar (aansluitend op zwemles) Minimaal diploma A
IkZwemPlan 9-17 jaar Minimaal diploma A
Wedstrijdzwemmen Op uitnodiging vanuit Sterzwemmen en IkZwemPlan
Masters/recreanten/Trimzwemmen 18 jaar en ouder Minimaal diploma A
Anders begaafden Info op aanvraag via e-mail: ikzwemplan.kampen@deltasteur.nl

 

Aanmelden proeflessen:

Aanmelden Proefles Sterzwemmen: https://deltasteur.nl/sterzwemmen/aanmelden-proefles-sterzwemmen/

Aanmelden Proefles IKZwemPlan IJsselmuiden en Masters: https://deltasteur.nl/aanmelding-proef…creatief-masters/

Aanmelden Proefles IkPoloPlan en Andersbegaafden: Kampen:https://deltasteur.nl/aanmelden-ikpoloplan-en-andersbegaafden-kampen/ 

 

 

Hieronder vind U het definitieve aanmeld formulier. Hiermee wordt U of uw kind definitief lid van Deltasteur

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vul alle onderstaande velden zo volledig mogelijk in. Alle velden zijn verplicht!
  ManVrouw  -Aanmelden Proefles Sterzwemmen:Aanmelden voor Proefles Sterzwemmen


  NeeJa


  Definitief aanmelden Sterzwemmen KampenDefinitief aanmelden Sterzwemmen IJsselmuidenDefinitief aanmelden IkPoloPlan KampenDefinitief aanmelden IkZwemPlan IJsselmuidenWaterpoloSelectiezwemmenDefinitief aanmelden Trimmen/masters KampenDefinitief aanmelden Masters/recreatief IJsselmuidenTrimzwemmen IJsselmuidenZwemmen verstandelijk gehandicapten  Ondergetekende verklaart hierbij van het onderstaande op de hoogte te zijn:
  1. De contributie per maand dient vooraf betaald te worden (bij niet automatische incasso wordt € 2,00 aan incassokosten in rekening gebracht).
  2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.
  3. Het lidmaatschap per 1 januari of per 1 juli kan worden beëindigd alleen door voorafgaande schriftelijke opzegging van minimaal 1 maand.
  4. Het lidmaatschap kan tevens beëindigd worden bij voltooien van het sterrenplan.
  5. Het inschrijfgeld van € 5,00 zal bij de eerste incasso mee worden geïncasseerd Ieder lid dient zelf voor een regelmatige medische controle te zorgen.
  6. Ieder lid van de Deltasteur die deelneemt aan (zwem en waterpolo) wedstrijden is verplicht om het clubtenue aan te schaffen. Zie hiervoor: shop.


  Automatische incasso
  Ja (vul het juiste IBAN nummer in)Nee (Let op €2,- extra incasso kosten)n.v.t. Ondergetekende verleent hierbij aan de Deltasteur te Kampen tot wederopzegging machtiging om van zijn/haar bank/postbankrekeningnummer de uit het lidmaatschap voortvloeiende bedragen vooraf te incasseren. (indien u met een uit hoofde van deze machtiging verrichtte incasso niet akkoord gaat, kunt u binnen 56 dagen aan uw bank opdracht geven het bedrag te storneren).
  Toelichting op automatsche incasso:


  Privacy protocol
  Ja ik heb privacy protocol gelezen Ondergetekende heeft het privacy protocol gelezen en begrijpt wat er gebeurd met zijn/haar persoonlijke gegevens. Zie privacy  **Indien u minderjarig bent en onder de 16 jaar dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van uw ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger om de overeenkomst aan te kunnen gaan of te ontbinden.

  —————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Na verzenden van het aanmeldformulier ontvangt u per omgaande een automatische bevestigingsmail. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@deltasteur.nl.

  U kunt ook het formulier nog een keer volledig invullen. Meldt u dit wel even in het veld “Toelichting op automatische incasso”.

  • Sport inn Kampen
  • Marcels Kaaskraam
  • Carwash Kampen
  • Kamper Flora
  • Jaco Bouw
  • Lokhorst Autobedrijf
  • DEKA Kozijnen
  • Peppers unlimited IJsselmuiden
  • The ReadShop Kampen
  • Het Ponton Kampen
  • The Read Shop IJsselmuiden
  • Boogaard GWW
  • Bemog