Kascontrole is uitgevoerd en Jaarcijfers 2022 zijn akkoord.

Geschreven op 29 augustus 2023

Kascontrole is uitgevoerd en Jaarcijfers 2022 zijn akkoord.

De controle van de jaarcijfers 2022 door de kascommissie is gedaan.

Penningmeester a.i : Gerard Welten

Commissie 2022:
Peter Harsenvoord
René Beens

De kascommissie heeft inzage gekregen in alle cijfers en volledige boekhouding van Deltasteur.
Zij zijn akkoord gegaan met de jaarcijfers van 2022 en verlenen het bestuur hiermee decharge  voor het financiële boekjaar 2022

Hiermee  is het financiële boekjaar formeel goedgekeurd. Dit na aanleiding van de stemming in de laatste ALV hierover.
Hier ging de ALV akkoord, indien de kascommissie ook akkoord zou gaan.

Het Bestuur Deltasteur

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog