Uitnodiging 39ste Algemene Ledenvergadering Deltasteur

Geschreven op 21 maart 2023

Uitnodiging 39ste Algemene Ledenvergadering Deltasteur

Datum: Donderdag 30 maart 2023
Tijd: 20:15 uur
Plaats:  – Broederweg 10-12 – Kampen

Agenda

1. Opening / vaststellen agenda
2. Mededelingen.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
4. Notulen ALV mei 2022
5. Bestuurssamenstelling en schema herverkiezing
6. Versterking en vacatures bestuursfuncties
7. Jaarverslag zwemcommissie
8. Jaarverslag waterpolocommissie
9. Jaarverslag penningmeester
10. Verslag kascommissie
11. Nieuwe kascommissie
12. Definitieve begroting lopend jaar plus begroting 2024
13. Rondvraag
14. Sluiting

Notulen ALV mei 2022: Notulen 38ste ALV- 12 mei 2022
Jaarverslag Zwemcommissie:
Jaarverslag Waterpolocommissie:
Cijfers 2022 en begroting 2023/2024 op te vragen via secretaris.bestuur@deltasteur.nl (wordt 1 week voorafgaand aan ALV verstuurd)

Bestuurssamenstelling maart 2023

Herkiesbaar Herkiesbaar per
Voorzitter Bestuur Gerard Welten Nee april-24 
Vice voorzitter Bestuur Dennis Wildeboer Ja april-23
Secretaris Bestuur Vacant nvt
Penningmeester Bestuur Leendert Hageman NIEUW april-2026
Notulen/algemeen lid Mieke Deuten nvt april-2025?
Voorzitter Zwemmen Vacant nvt
Voorzitter Waterpolo Dennis Wildeboer Ja april-23

Gerard Welten
Bestuur Deltasteur

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog