Uitnodiging 38ste Algemene Ledenvergadering Deltasteur 12 mei 2022

Geschreven op 7 april 2022
Uitnodiging 38ste Algemene Ledenvergadering Deltasteur
Datum: 12 mei 2022
Tijd: 20:15 uur
Plaats: Sint Annakapel – Broederweg 10-12  – Kampen
 
Agenda 
1.Opening / vaststellen agenda
2.Mededelingen.
3.Ingekomen & uitgaande stukken
4.Notulen ALV apr. 2021
5.Bestuurssamenstelling en schema herverkiezing
6.Versterking en vacatures bestuursfuncties
7.Jaarverslag zwemcommissie
8.Jaarverslag waterpolocommissie
9.Jaarverslag penningmeester
10.Verslag kascommissie
11.Nieuwe kascommissie
12.Definitieve begroting lopend jaar plus begroting 2023
13.Rondvraag
14.Sluiting
 
Notulen ALV april 2021: Lees hier
Jaarverslag Zwemcommissie: Lees hier.
Jaarverslag Waterpolocommissie: Lees hier.
Cijfers 2021 en begroting 2022/2023 op te vragen via secretaris.bestuur@deltasteur.nl
 
 
 Bestuurssamenstelling april 2022

    Herkiesbaar Herkiesbaar per 
Voorzitter Bestuur Gerard Welten nvt april-24
Vice voorzitter Bestuur Dennis Wildeboer nvt april-23
Secretaris Bestuur Vacant nvt  
Penningmeester Bestuur Theo Maat Nee april-22
Notulen/algemeen lid Mieke Deuten nvt  
Voorzitter Zwemmen Vacant nvt  
Voorzitter Waterpolo Dennis Wildeboer nvt april-23
 

 

Gerard Welten
Bestuur Deltasteur

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog