Uitnodiging voor de 37ste -ONLINE- Algemene leden vergadering op donderdag 29 april 2021

Geschreven op 21 maart 2021

Uitnodiging voor de 37ste -ONLINE- Algemene leden vergadering op donderdag 29 april 2021

Corona protocol:
 • De ALV zal online plaatsvinden
 • Leden die de ALV online willen bijwonen zullen dit vooraf kenbaar moeten maken en zich hiervoor moeten inschrijven.
 • Inschrijving via de volgende link: https://deltasteur.nl/aanmelden-alv/
 

Tijd: 20:00

Agenda:

1. Opening / vaststellen agenda

2. Mededelingen. (Update bestuur)

3. Ingekomen & uitgaande stukken

4. Notulen ALV oktober 2020

5. Jaarverslag zwemcommissie

6. Jaarverslag waterpolo commissie

7. Jaarverslag 2020 penningmeester

8. Verslag 2020 kascommissie

9. Nieuwe kascommissie

10. Definitieve begroting 2021 plus begroting 2022

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

Begroting en jaarcijfers op aanvraag bij de secretaris van het bestuur. Deze zullen ook voor de avond van 29 april digitaal beschikbaar zijn bij de leden die zich hebben aangemeld.

Zie voor de notulen van de vorige vergadering de volgende link: ALV Deltasteur 22 oktober 2020 -combi

 

Vacatures bestuur Deltasteur

Binnen het bestuur zijn we met spoed opzoek naar versterking. De volgende functies zijn vacant of worden binnenkort  vacant. Zie voor meer info de vacature pagina van Deltasteur.

Voorzitter Zwemafdeling

Omschrijving:
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de zwemcommissie. Taken die hij/zij uitvoert zijn het algemene overzicht van de zwemcommissie houden, de zwemcommissievergadering in goede banen leiden en de zwemcommissie aansturen en enthousiasmeren. 
Tevens zit je als voorzitter in het bestuur van de vereniging. Hier vertegenwoordig je de zwemafdeling/commissie. Als voorzitter ben je de communicatie link tussen bestuur en zwemcommissie.

 

Secretaris Bestuur.

Omschrijving:
De secretaris is de eerste contactpersoon voor iedereen buiten de vereniging. Daarnaast behoort ook een aantal administratieve taken tot de functie. Zo heeft de secretaris – bij afwezigheid van de notulist – de taak om de notulen te maken van de bestuursvergadering. Ook het schrijven en mailen van brieven en uitnodigingen is onderdeel van de functie. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten of briefpost voor Deltasteur en verzorgt de uitgaande e-mailberichten en post.

 
 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog