Mogelijkheid tot contributiekorting wegens huidige lockdown Deltasteur

Geschreven op 20 december 2020
Beste leden, ouders en verzorgers,

 De huidige lockdown zal duren tot en met 19 januari  2021. Dit is een periode van 5 weken, waarvan 2 weken kerstvakantie, waarin we nooit trainen. Verder hebben we ook een aantal doorlopende vaste kosten.

Daarom doen we aan de leden  het volgende voorstel:
Alle leden kunnen een eenmalige  50% korting krijgen op de verenigingscontributie van januari 2021. Om deze korting te krijgen, dient er een email gestuurd worden naar het volgende adres: contributiekorting@deltasteur.nl 

Om de verwerking van alle kortingen te vergemakkelijken zal de email de voor- en achternaam van het lid, waarvan korting gewenst is, moeten bevatten.
Deze email dient uiterlijk 2 januari 2021 bij contributiekorting@deltasteur.nll binnen zijn om de korting voor januari 2021 nog te realiseren.
Als u geen email stuurt zal het normale contributietarief van 2021 geïncasseerd worden.

In januari zullen ook, zoals op de contributie pagina van Deltasteur staat, de volgende vaste jaarlijkse kosten worden geïncasseerd.

 • KNZB bondscontributie.
 • Eventueel, indien van toepassing, de kosten van het KNZB startnummer.

Een overzicht van alle kosten is te vinden op:  https://deltasteur.nl/vereniging/ledenadministratie/contributie/

Als laatste wil ik iedereen prettige feestdagen toewensen en een heel sportief 2021. Hopelijk gaan de zwembaden weer snel open en kunnen de trainingen weer beginnen.

 Gerard Welten
Voorzitter bestuur Deltasteur   

voorzitter.bestuur@deltasteur.nl
 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog