Uitnodiging voor de 36ste (uitgestelde) Algemene leden vergadering op donderdag 22 oktober 2020

Geschreven op 15 september 2020
Uitnodiging voor de 36ste (uitgestelde) Algemene leden vergadering op donderdag 22 oktober 2020

Plaats: Gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen

 
Corona protocol:
 • Tijdens de ALV zal er 1,5 m afstand moeten zijn tussen alle aanwezigen. 
 • Alle aanwezigen hebben hierdoor een vaste zitplaats.
 • Leden die de ALV willen bijwonen zullen dit vooraf kenbaar moeten maken en zich hiervoor moeten inschrijven.
 • Inschrijving via de volgende link: https://deltasteur.nl/aanmelden-alv/
 

Tijd: 20:15

Agenda:

1. Opening / vaststellen agenda

2. Mededelingen. (Update bestuur)

3. Ingekomen & uitgaande stukken

4. Notulen ALV mei 2019

5. Benoeming bestuurslid Dennis Wildeboer

6. Jaarverslag zwemcommissie

7. Jaarverslag waterpolo commissie

8. Jaarverslag 2019 penningmeester

9. Verslag 2019 kascommissie

10. Nieuwe kascommissie

11. Definitieve begroting 2020 plus begroting 2021

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

 

Begroting en jaarcijfers op aanvraag bij de secretaris van het bestuur. Deze zullen ook op de avond van 22 oktober beschikbaar zijn voor de aanwezige leden.

Zie voor de notulen van de vorige vergadering de volgende link: ALV Deltasteur 9 mei 2019

Vacatures bestuur Deltasteur

Binnen het bestuur zijn we met spoed opzoek naar versterking. De volgende functies is vacant.

Secretaris Bestuur.

Omschrijving:
De secretaris is de eerste contactpersoon voor iedereen buiten de vereniging. Daarnaast behoort ook een aantal administratieve taken tot de functie. Zo heeft de secretaris – bij afwezigheid van de notulist – de taak om de notulen te maken van de bestuursvergadering. Ook het schrijven en mailen van brieven en uitnodigingen is onderdeel van de functie. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten of briefpost voor Deltasteur en verzorgt de uitgaande e-mailberichten en post.

 
 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog