Voorzichtig begin van trainingen Deltasteur

Geschreven op 14 mei 2020

Update 14 mei:

Zo als de zaken nu lijken kunnen we vanaf volgende week (vanaf maandag 18 mei) voorzichtig weer net een kleine groep gaan trainen in IJsselmuiden. Vanaf maandag 25 mei kunnen we ook weer zwemmen in zwembad De Steur in Kampen.

De eerste week in IJsselmuiden zal er alleen door het selectiezwemmen getraind kunnen worden. Deze zwemmers krijgen hiervan bericht via de coördinator van de selectie.

Vanaf 25 mei kunnen we ook weer terecht in Kampen en gaan we alle groepen weer minimaal 1 zwemmoment per week proberen aan te bieden. Ook hiervan krijg je via de coördinator van de betreffende groep bericht. Hierin zal staan hoe het in z’n werk zal gaan.

Update 10 april:

De maatregelen m.b.t. het coronavirus hebben een grote impact op Deltasteur. Zo zijn de wedstrijden voor de rest van het seizoen door de KNZB geannuleerd en blijven de zwembaden gesloten t/m 28 april of misschien zelfs langer. Het bestuur is de financiële consequenties hiervan voor Deltasteur momenteel aan het inventariseren. Zodra deze inventarisatie is afgerond, zal worden bepaald of we een tijdelijke contributieverlaging kunnen doorvoeren. Zodra hierover voldoende duidelijkheid is, zullen de leden hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Omdat er op dit moment nog teveel onzekerheden zijn over het al dan niet doorlopen van kosten, wordt de contributie voor de maand april volledig gefactureerd. Wij vertrouwen op uw begrip.

Bestuur Deltasteur 

 

Update 1 april

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet over de corona maatregelen, het volgende:

Alle trainingen in clubverband in het zwembad zijn tot minimaal 28 april 2020 opgeschort.

Het bestuur van Deltasteur

 

Update 24 maart

Zie bericht KNZB hieronder. Alle wedstrijden tot 1 juni afgelast.

 

Beste leden en vrijwilligers,

Naar aanleiding van het officiële bericht op de KNZB website, het volgende:

Het bestuur van Deltasteur heeft besloten om met onmiddellijke ingang alle zwem en waterpolo activiteiten te annuleren. 

Dit betekent dat alle trainingen en wedstrijden, georganiseerd door Deltasteur, komen te vervallen.

Deze maatregel is van kracht tot en met 31 maart 2020. Mocht het advies de komende weken worden aangepast, zullen wij dit via mail en website bekend maken.

Tevens zal de algemene ledenvergadering van 26 maart 2020 ook vervallen. Een nieuwe datum zal nog per mail worden gecommuniceerd.

Houdt de website van Deltasteur in de gaten voor verdere ontwikkelingen.

Wij hopen op uw begrip voor deze ingrijpende maatregel.

Namens het bestuur,
Gerard Welten
Voorzitter bestuur Deltasteur

A-klasse:

 

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog