UITGESTELD-36ste Algemene leden vergadering op donderdag 26 maart 2020

Geschreven op 28 februari 2020
Update 12 maart 2020
Wegens de Corona-virus uitbraak is de Algemene Leden vergadering tot nader order uitgesteld.
Houdt de website in de gaten voor verdere berichtgeving.
 
Gerard Welten
Voorzitter Bestuur Deltasteur
 
 
Uitnodiging voor de 36ste Algemene leden vergadering op donderdag 26 maart 2020

Plaats: Gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen

Tijd: 20:15

Agenda:

1. Opening / vaststellen agenda

2. Mededelingen. (Update bestuur)

3. Ingekomen & uitgaande stukken

4. Notulen ALV mei 2019

5. Jaarverslag zwemcommissie

6. Jaarverslag waterpolo commissie

7. Jaarverslag penningmeester

8. Verslag kascommissie

9. Nieuwe kascommissie

10. Definitieve begroting lopend jaar plus begroting 2020

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

Begroting en jaarcijfers op aanvraag bij de secretaris van het bestuur. Deze zullen ook op de avond van 26 maart beschikbaar zijn voor de aanwezige leden.

 • Jaarverslag Zwemmen:
 • Jaarverslag Waterpolo:

Zie voor de notulen van de vorige vergadering de volgende link: ALV Deltasteur 9 mei 2019

Vacatures bestuur Deltasteur

Binnen het bestuur zijn we met spoed opzoek naar versterking. De volgende functies is vacant.

Secretaris Bestuur.

Omschrijving:
De secretaris is de eerste contactpersoon voor iedereen buiten de vereniging. Daarnaast behoort ook een aantal administratieve taken tot de functie. Zo heeft de secretaris – bij afwezigheid van de notulist – de taak om de notulen te maken van de bestuursvergadering. Ook het schrijven en mailen van brieven en uitnodigingen is onderdeel van de functie. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten of briefpost voor Deltasteur en verzorgt de uitgaande e-mailberichten en post.

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog