Agenda Algemene Leden vergadering 28 maart 2019

Geschreven op 11 maart 2019

35ste Algemene leden vergadering van donderdag 28 maart 2019

Plaats: Gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen

Tijd: 20:15

Agenda:

 1. Opening / vaststellen agenda
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen & uitgaande stukken
 4. Notulen ALV april 2018
 5. Update vanuit bestuur.
  Nieuwe penningmeester bestuur. Theo Maat wordt door bestuur voorgedragen.
 6. Jaarverslag zwemcommissie
 7. Jaarverslag waterpolocommissie
 8. Jaarverslag activiteiteitencommissie
 9. Jaarverslag penningmeester
 10. Verslag kascommissie
 11. Nieuwe kascommissie
 12. Definitieve begroting lopend jaar plus begroting 2020
 13. Contributie aanpassing voor alle Waterpolo leden.
  Om de begroting van de waterpolo afdeling meer kostendekkend te maken, een voorstel tot verhoging van €1,00 per maand voor alle waterpolo leden. UPDATE: Dit gaat in per 1 juli 2019
 14. Jubilarissen.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.

Begroting en jaarcijfers op aanvraag bij de secretaris van het bestuur op te vragen. Deze zal ook op de avond van 28 maart beschikbaar zijn voor de aanwezige leden.

 

Vacatures bestuur Deltasteur

Binnen het bestuur zijn we met spoed opzoek naar versterking. De volgende functies zijn of worden vacant.

Secretaris Bestuur.

Omschrijving:
De secretaris is de eerste contactpersoon voor iedereen buiten de vereniging. Daarnaast behoort ook een aantal administratieve taken tot de functie. Zo heeft de secretaris – bij afwezigheid van de notulist – de taak om de notulen te maken van de bestuursvergadering. Ook het schrijven en mailen van brieven en uitnodigingen is onderdeel van de functie. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten of briefpost voor Deltasteur en verzorgt de uitgaande e-mailberichten en post.

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog