Wijziging contributieheffing

Geschreven op 6 december 2018

Beste zwemmers, waterpoloërs, ouders en verzorgers,

 Met ingang van 2019 vindt er een wijziging plaats in de wijze waarop de contributie in rekening wordt gebracht.

Tot en met 2018 was de contributie die Deltasteur per lid aan de KNZB moet afdragen, verwerkt in het maandelijkse contributiebedrag. Omdat de KNZB altijd het volledige jaarbedrag doorberekent aan de vereniging, ook als iemand niet het hele jaar lid is, was dit een onwenselijke situatie. Tussentijdse aan- en afmeldingen leiden hierdoor tot extra kosten voor de vereniging. In de nieuwe situatie wordt dit voorkomen en betaalt ieder lid zijn of haar bondscontributie. 

Wat verandert er?

Alle leden betalen in januari de KNZB bondscontributie (€ 16,20 in 2019) in één bedrag. Het contributiebedrag dat in januari wordt geïncasseerd, is hierdoor hoger. De maandelijkse contributie wordt verlaagd. De contributie voor een heel jaar verandert dus niet door deze verandering. Leden met een startvergunning waren al gewend dat deze kosten aan het begin van het jaar worden geïncasseerd. Dit zal tegelijk met de bondscontributie worden geïncasseerd.

 

Nieuwe leden betalen bij aanvang van het lidmaatschap de bondscontributie (en evt. de kosten voor een startvergunning) in één bedrag.

Bestaande  leden die wedstrijden gaan zwemmen. Betallen de startvergunning bij aanvragen van deze startvergunning.

 

Voor alle duidelijkheid: dit betreft geen extra contributieverhoging. De extra heffing van € 16,20 in januari wordt gecompenseerd door een verlaging van het maandelijkse contributiebedrag ter grootte van € 1,35 (12 x € 1,35 = € 16,20). Kijk voor een compleet overzicht van de contributiebedragen op: https://deltasteur.nl/vereniging/ledenadministratie/contributie/

 

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Deltasteur

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog