Agenda 34ste Algemene Ledenvergadering 2018

Geschreven op 21 maart 2018

Agenda 34ste Algemene Ledenvergadering 2018

Datum: donderdag 19 april 2018
Tijd:      20:15 uur
Waar:   Gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

 

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Notulen ALV juni 2017
 5. Nieuwe privacywetgeving en geheimhoudingsverklaring
 6. Jaarverslag zwem-,/ waterpolo-, en activiteiten- commissie
 7. Jaarverslag penningmeester 2017
 8. Verslag kas commissie
 9. Nieuwe kascommissie
 10. Definitieve begroting lopend jaar + begroting 2019
 11. Samenstelling bestuur
 12. Huldiging jubilarissen / Petra van Staveren bokaal
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 

Notulen-ALV-23mrt2017

Notulen -ALV-29juni2017

Jaarcijfers 2017 en begroting 2018

Jaarverslag zwemcommissie 2017 (definitieve versie)

 

 Vacatures bestuur Deltasteur

Binnen het bestuur zijn we met spoed opzoek naar versterking. De volgende functies zijn of worden vacant.

Secretaris Bestuur.

Omschrijving:
De secretaris is de eerste contactpersoon voor iedereen buiten de vereniging. Daarnaast behoort ook een aantal administratieve taken tot de functie. Zo heeft de secretaris – bij afwezigheid van de notulist – de taak om de notulen te maken van de bestuursvergadering. Ook het schrijven en mailen van brieven en uitnodigingen is onderdeel van de functie. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten of briefpost voor Deltasteur en verzorgt de uitgaande e-mailberichten en post.

 

Penningmeester Bestuur (vanaf nu).

Omschrijving:
De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van de vereniging Deltasteur. Verder legt hij/zij het financiële beleid van de vereniging vast in de jaarbegroting. De penningmeester is gemachtigd om rekeningen te betalen en beheert de bankrekening van Deltasteur. Deze taak wordt samen met de penningmeester van beide commissies vorm gegeven.

 

Voor informatie en aanmelden: bestuur@deltasteur.nl

Tot donderdag 19 april 2018 tijdens de Algemene ledenvergadering in Kampen.

Namens het bestuur van Zwem en Waterpolo vereniging Deltasteur

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog