Toelichting incasso Maart en contributiewijziging waterpolo

Geschreven op 8 maart 2018

Geachte leden,

Bij deze een update vanuit de penningmeesters en ledenadministrateurs.

Incasso Maart

Er is onduidelijkheid ontstaan over de contributie incasso van deze maand. Deze was aanzienlijk hoger dan normaal. Reden hiervoor is dat deze de startvergunning toeslag van 2018 bevat:

Startvergunning toeslag 2018    
Startvergunning tot 12 jaar *   € 1,75
Startvergunning 12 jaar e.o. *   € 34,25
       

 

Voor deelname aan zwemwedstrijden en waterpolowedstrijden is een startvergunning (of startnummer) nodig. Iedereen die hieraan deelneemt zal afhankelijk van zijn of haar leeftijd bovenstaande verhoging op de contributie incasso hebben ontvangen. Deze incasso was voorgaande jaren een losstaande incasso in Februari of Maart, maar doordat we als vereniging minder vaak én transparanter willen incasseren combineren we alle incasso opdrachten. Zo ontvangt u één keer per maand een incasso van ons, waarbij alle gemaakte kosten (zoals contributie, startnummer, wedstrijden, shopbestellingen en andere uitgaven) gebundeld zijn. U ontvangt iedere maand ruim voor de incasso op het bij ons bekende e-mailadres een factuur met de volledige specificatie. Ontvangt u geen factuur? Controleer uw ongewenste post of SPAM, wijzig uw gegevens of neem contact op met de ledenadministratie.

Verhoging Waterpolo contributie per 1 Juli 2018

Per 1 Augustus 2017 is een contributiewijziging doorgevoerd voor de waterpolo afdeling waarbij we afstappen van het voeren van een trainingscontributie en een wedstrijd toeslag. Dit is vervangen voor een gebundeld tarief, waarbij een verhoging is doorgevoerd voor alle leden.

Het maatregelenplan en het contributievoorstel dat in de Bijzondere Ledenvergadering van 29 Juni 2017 is goedgekeurd bevatte een tweetrapse verhoging, waarbij de contributie van de waterpolo leden t/m 19 jaar op 1 juli 2018 verder verhoogd wordt met 2 euro. Met deze verhoging verwachten we kostendekkend te zijn.

Hieronder treft u de contributietarieven per 1 juli 2018 aan:

  Oud Nieuw Verhoging
Waterpolo      
Tot 13 jaar € 21,30 € 23,30 * + €2,00 *
13 t/m 19 jaar € 25,35 € 27,35 * + €2,00 *
20 jaar e.o. € 27,40 Geen Geen
* Exclusief jaarlijkse prijsindexatie

 Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de penningmeester.

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog