Aankondiging ALV van 19 april 2018

Geschreven op 3 maart 2018

Aankondiging 34eAlgemene Ledenvergadering 2018

Deze zal gehouden worden op:

Datum: donderdag 19 april 2018
Tijd:      20:15 uur
Waar:   Gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

De definitieve agenda zal vóór 15 maart 2018 via de website gepubliceerd worden.

 

Vacatures bestuur Deltasteur

Binnen het bestuur zijn we met spoed opzoek naar versterking. De volgende functies zijn of worden vacant.

Secretaris Bestuur.

Omschrijving:
De secretaris is de eerste contactpersoon voor iedereen buiten de vereniging. Daarnaast behoort ook een aantal administratieve taken tot de functie. Zo heeft de secretaris – bij afwezigheid van de notulist – de taak om de notulen te maken van de zwemcommissievergadering. Ook het schrijven en mailen van brieven en uitnodigingen is onderdeel van de functie. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten of briefpost voor Deltasteur en verzorgt de uitgaande e-mailberichten en post.

 

 

Penningmeester Bestuur (vanaf nu).

Omschrijving:
De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van de vereniging Deltasteur. Verder legt hij/zij het financiële beleid van de vereniging vast in de jaarbegroting. De penningmeester is gemachtigd om rekeningen te betalen en beheert de bankrekening van Deltasteur. Deze taak wordt samen met de penningmeester van beide commissies vormgegeven.

 Voor informatie en aanmelden: bestuur@deltasteur.nl

Tot donderdag 19 april 2018 tijdens de Algemene ledenvergadering in Kampen.

Namens het bestuur van Zwem en Waterpolo vereniging Deltasteur

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog