Uitnodiging -extra- 33e Algemene Ledenvergadering Deltasteur

Geschreven op 31 mei 2017

Uitnodiging -extra- 33e Algemene Ledenvergadering Deltasteur

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 33e Algemene Ledenvergadering van Deltasteur op donderdag 29 juni om 20.30 uur in het gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

Doordat de onderhandelingen met Sportfondsen Kampen niet hebben opgeleverd waarop gehoopt was en de bemiddeling verder niets meer oplevert, zijn we genoodzaakt de contributie aan te passen.

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Update onderhandelingen SFN en Gemeente Kampen.
 5. Begrotingstekort
 6. Deel 1: Bezuinigingen en andere vormen van inkomstengeneratie.
 7. Deel 2: Contributieaanpassing.
 8. Stemming.
 9. Vacatures

                       – Ledenadministrateur. (op korte termijn!)

                       – Penningmeester bestuur 

                       – Secretaris bestuur (op korte termijn)

 1. Rondvraag

 

Voorstel contributieaanpassing

 

Nieuwe contributietarieven per 1 augustus 2017.

 1. Selectie krijgt een duidelijke, aangepaste, contributieopbouw. Niet op basis van groep maar op basis van trainingsintensiteit.
 2. Nieuw tarief voor recreatief-masters. Dit voor het in stand houden van een extra trainingsmogelijkheid. Zwemmers trainen maar 2 x per week maar hebben de keus uit 3 momenten.
 3. Waterpolo stapt af van het voeren van een trainingscontributie en een wedstrijd toeslag. Dit wordt vervangen voor een all-in tarief voor alle leden.
 4. Opzegtermijn lidmaatschap wordt eenmalig 1 maand verlengd tot 30 juli 2017.
  Oud Nieuw Verhoging
Sterrenplan € 13,55 € 14,00 + € 0,45

 

Recreatief

 

Recreatief-Masters

 

€ 16,10

 

€ 16,10

€ 17,00

 

€ 18,00

+ € 0,90

 

+ € 1,90

Selectie      
1-3 trainingen p/w € 21,25 € 24,75 + € 3,50
4 trainingen p/w € 24,25 * € 28,25 + € 4,00
5 trainingen p/w € 27,25 * € 31,75 + € 4,50
* incl. selectie toeslagen.
 

Waterpolo

   

All-in tarief

 
Tot 13 jaar € 18,00 * € 21,00 + €3,00
13 t/m 19 jaar € 22,00 * € 25,00 + €3,00
20 jaar e.o. € 24,25 * € 27,00 + €2,75
* incl. wedstrijdtoeslag

 

Nieuwe contributietarieven per 1 juli 2018.

  Oud Nieuw Verhoging
Waterpolo      
Tot 13 jaar € 21,00 € 23,00 * + €2,00 *
13 t/m 19 jaar € 25,00 € 27,00 * + €2,00 *
* Exclusief jaarlijkse prijsindexatie

 

Vacatures bestuur Deltasteur

Binnen het bestuur zijn we met spoed opzoek naar versterking. De volgende functies zijn of worden vacant.

Secretaris Bestuur.

Omschrijving:
De secretaris is de eerste contactpersoon voor iedereen buiten de vereniging. Daarnaast behoort ook een aantal administratieve taken tot de functie. Zo heeft de secretaris – bij afwezigheid van de notulist – de taak om de notulen te maken van de bestuursvergadering. Ook het schrijven en mailen van brieven en uitnodigingen is onderdeel van de functie. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten of briefpost voor Deltasteur en verzorgt de uitgaande e-mailberichten en post.

 

Ledenadministratie.

Omschrijving:
Beheren van ledenadministratie in een online programma “Sportlink”, zie voor meer info: website knzb. Zelfstandig afhandelen email uit de e-mail box van de ledenadministratie. Zie ook de website:  

 

Penningmeester Bestuur (vanaf volgend jaar).

Omschrijving:
De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van de vereniging Deltasteur. Verder legt hij/zij het financiële beleid van de vereniging vast in de jaarbegroting. De penningmeester is gemachtigd om rekeningen te betalen en beheert de bankrekening van Deltasteur. Deze taak wordt samen met de penningmeester van beide commissies vorm gegeven.

 Voor informatie en aanmelden: bestuur@deltasteur.nl

Tot donderdag 29 juni 2017 tijdens de Algemene ledenvergadering in Kampen.

Namens het bestuur van Zwem en Waterpolo vereniging Deltasteur

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog