Actie bij het gemeentehuis Kampen. Tegen de contributieverhoging.

Geschreven op 24 oktober 2016

Moeten de leden van Deltasteur de dupe worden van verhoging huurprijs door Sportfondsen Nederland, met goedkeuring van de gemeente Kampen?

Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van Deltasteur (20 oktober)  j.l. werd duidelijk dat Deltasteur €35000 op jaarbasis meer kosten kan verwachten door de huurprijzen die Sportfondsen Nederland wil gaan hanteren. Dit betekent dat de huur per baan verdubbeld wordt ten opzichte van de huidige huur. De prijs is gelijk gebleven, alleen geldt het niet meer voor een 50m baan maar voor een 25m baan.

Sportfondsen heeft  te kennen gegeven aan het bestuur van Deltasteur hier geen verandering in aan te willen brengen. Zij houden zich aan de prijzen die in de aanbestedingsovereenkomst (met de gemeente) staan. Het bestuur en de sportraad is hier niet in gekend. De gemeente heeft naar onze mening over het hoofd gezien wat de gevolgen voor Deltasteur zouden kunnen zijn. Verdubbeling van de kosten , € 35 000 op jaarbasis.

Als alles blijft zoals het nu is dan zullen de leden van Deltasteur per 1 januari 2017 fors meer contributie en wedstrijdkosten gaan betalen! De contributie rijst dan voor veel leden wellicht te veel de pan uit. Dat vinden wij geen wenselijke situatie en vrezen voor een verlies van het aantal leden, met alle gevolgen van dien.

Wat verwachten wij van de gemeente Kampen?

Naast alle inzet die het bestuur al getoond heeft en alles wat ze nog gaat ondernemen, willen we, als leden van Deltasteur, de gemeenteraad bewegen tot actie.

Wat verwachten we van de gemeente Kampen

– Ondersteuning bij de onderhandelingen van Deltasteur met Sportfondsen Nederland.
– Hulp bij het betaalbaar houden van de zwemsport in de gemeente Kampen

Dit alles om de onze leden niet de dupe te laten worden van de enorme prijsverhoging waar we nu mee worden geconfronteerd. Laat daarom van je horen!

Doe woensdag 26 oktober mee aan de lawaaipetitie!

We laten op woensdag 26 oktober van ons laten horen! We verzamelen ons om 18.45 uur bij het gemeentehuis, voorafgaand aan het spreekuur van de gemeenteraad van Kampen.

Samen staan we sterker! Kom ook.

Trek je Deltasteurkleding aan en ‘demonstreer’ tegen de forse verhoging van de contributie door fouten van anderen! Wij hopen dat ook veel jonge leden komen.

Is de gemeente zich bewust van de gevolgen? We willen met z’n allen trots zijn op het nieuwe zwembad en vooral genieten van veel zwemplezier. Maar dan moet het wel betaalbaar blijven.

 

Teken ook de petitie online?

Om de actie extra kracht bij te zetten en toch je stem te laten horen als je woensdag niet in de gelegenheid bent om te komen. Teken dan de online petitie:

http://www.petitie24.nl/petitie/732/betaalbaar-met-deltasteur-naar-nieuwbouw-de-steur

 

 

Met vriendelijke groet,

Actiecomité “help Deltasteur”

 

N.B.

We willen deze actie bereiken dat de gemeente ons hoort en bereid is ons te helpen. Dat werkt alleen als we de gemeente met ons mee krijgen. We voeren dus geen actie tegen de gemeente, maar willen met de lawaaipetitie gehoord worden en de gemeente laten beseffen dat er hulp nodig is. Samen sterk voor betaalbaar zwemplezier!

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog