Extra ALV 20 oktober 2016

Geschreven op 9 oktober 2016

Beste leden, ouders, verzorgers,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering van Deltasteur.

In deze extra ALV willen wij u informeren over stand van zaken m.b.t. het nieuwe zwembad. Zoals u in de krant heeft kunnen lezen heeft dit voor ons als vereniging grote gevolgen. Om het voort bestaan van de vereniging te kunnen waarborgen, betekent  dit dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Op het moment van schrijven ziet het er naar uit dat er een forse contributie verhoging aan zit te komen.

Uw aanwezigheid is van groot belang en zeer gewenst.

Datum:  Donderdag 20 oktober 2016
Tijd:        20.15 uur
Plaats:    Gebouw De Regenboog van de gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

 

Agenda

 1. Opening door voorzitter.
 2. Uitkomsten overleg met gemeente en Sportfondsen Nederland.
 3. Presentatie/uitwerking van het voorstel: verhoging contributie.
 4. Vragen beantwoorden.
 5. Stemming over de contributie verhoging.
 6. Afsluiting.

Nogmaals willen wij u met klem vragen uw stem te laten horen op 20 oktober, tot dan!

Voor eventuele vragen/opmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met secretaris.bestuur@deltasteur.nl o.v.v. Extra ALV.

Namens het bestuur,

Gerjan Wezenberg
(secretaris bestuur)

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog