Algemene ledenvergadering

Geschreven op 2 juli 2014

Beste leden,

Naar aanleiding van de extra algemene ledenvergadering op 12 juni hierbij een korte mededeling over de genomen besluiten. In deze ALV zijn twee voorstelen ter stemming gebracht en aangenomen. Het betreft de volgende besluiten:

– Goedkeuring gedragsregels (zie bijlage);

– Goedkeuring nieuwe contributie tarieven.

De notulen van deze vergadering zijn via onderstaande link te downloaden.

Gedragsregels:

Vanaf heden zijn alle leden, vrijwilligers, trainers en andere betrokken binnen onze vereniging verplicht om zich te gedragen conform de gedragsregels . Deze zijn te downloaden via onderstaande link.

Contributiehervorming:

Doordat Deltasteur de afgelopen 3 jaar in heeft geteerd op haar reserves heeft het bestuur geconstateerd dat maatregelen genomen dienen te worden om de gezondheid van de vereniging te blijven continueren. Het bestuur heeft in samenspraak met de zwem- en waterpoloafdeling diverse oplossingen bekeken en overwogen, waarna de onderstaande contributie tarieven (de wijzigingen dik gedrukt) met een meerderheid van stemmen zijn aangenomen in de Bijzondere Ledenvergadering (15 voor, 5 tegen, 4 neutraal).

 

Basiscontributie *
Sterrenplan €13,30 €159,60
Recreatief €15,80 €189,60
Selectiezwemmen basistarief
Toeslag Minioren ( geen ) **
Toeslag Junioren ( + 3,00 ) **
Toeslag Selectie B ( + 3,00 ) ** 
Toeslag Selectie A ( + 6,00 ) **   
€20,85
20,85
23,85
23,85
26,85
€250,20
250,20
286,20
286,20
322,20
Waterpolo €17,65 €211,80

 

* De hoogte van de basiscontributietarieven worden jaarlijks aan de hand van het prijsindexcijfer van het CBS aangepast.

** Tarieven gaan in per 1 September 2014. Ambitie van zwemmer wordt per jaar aangegeven, de hierbij horende contributie loopt van 1 September tot en met 31 Augustus van het volgende jaar.

 

Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar secretaris.bestuur@deltasteur.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Han de Rooij

Voorzitter Deltasteur

Bijlage:

Notulen algemene ledenvergadering 12 juni 2014

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog