Extra Algemene ledenvergadering Deltasteur Kampen (gewijzigd!!)

Geschreven op 30 mei 2014

Zoals al gemeld op deze website, hierbij de aankondiging voor een extra ALV. Reden is een voortel tot contributie hervorming voor de verschillende zwem- en waterpolo groepen. Deze hervorming is gekoppeld aan een vernieuwde visie van bestuur en de verschillende commissies.

Verder zullen de uitgestelde jaarcijfers van 2013 worden besproken.

Daarom nodigen wij u uit voor het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering van  Deltasteur op donderdag 12 juni om 20.15 uur in het gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

Onderstaand de agenda:

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Notulen ALV 24 april 2014*
 5. Jaarverslag penningmeester 2013*
 6. Verslag kas commissie
 7. Nieuwe kascommissie
 8. Toelichting gedragsregels Deltasteur*
 9. Goedkeuring gedragsregels Deltasteur*
 10. Toelichting financiële en sportieve toekomst Deltasteur
  1. Sportieve ambities zwemcommissie*
  2. Sportieve ambities waterpolocommissie*
  3. Visie bestuur Deltasteur*
 11. Voorstel contributiehervorming*
 12. Goedkeuring contributiehervorming
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Gezien het belang van een aantal onderwerpen en beslissingen wordt uw aanwezigheid van harte op prijs gesteld.

Voor eventuele vragen/opmerkingen m.b.t. de agenda en/of voorstellen kunt u per mail contact opnemen met de secretaris van het bestuur.

Namens het bestuur,

 

Gerjan Wezenberg

(secretaris bestuur)

secretaris.bestuur@deltasteur.nl

 

* De notulen van de vorige vergadering, voorstel gedragsregels,  sportieve ambities zwem- en waterpolocommissie, visie bestuur, voorstel contributiehervorming kunt u via onderstaande links downloaden.

Gedragsregels Deltasteur (definitief d.d. 5-2)

Notulen algemene leden vergadering 24 april 2014

Visie-document-Deltasteur-2014 d.d. 3-6-2014  (gewijzigd bestand op 5 juni 2014)

Voorstel contributie hervorming

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog