Uitnodiging 28 ste ALV Deltasteur Kampen

Geschreven op 15 april 2014

Uitnodiging 28 ste Algemene ledenvergadering Deltasteur Kampen.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 28 ste Algemene Ledenvergadering van  Deltasteur op donderdag 24 april om 20.15 uur in het gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Notulen ALV 19 december 2013*
 5. Jaarverslag penningmeester 2013*
 6. Verslag kas commissie
 7. Nieuwe kascommissie
 8. Samenstelling bestuur:
 9. Voorstel gedragsregels Deltasteur*
 10. Jaarverslag zwem-,/ waterpolo-, en activiteiten- commissie.
 11. Huldigen jubilarissen.
 12. Uitreiking Petra van Staveren bokaal
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Gezien het belang van een aantal onderwerpen wordt uw aanwezigheid van harte op prijs gesteld.

 

Voor eventuele vragen/opmerkingen m.b.t. de agenda en/of voorstellen en jaarverslagen kunt u per mail contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Wilt u tegenkandidaten voorstellen kun u eveneens contact opnemen met de secretaris van het bestuur.

Namens het bestuur,

Gerjan Wezenberg

(secretaris bestuur)

secretaris.bestuur@deltasteur.nl

* De notulen van de vorige vergadering, de jaarverslagen en het voorstel gedragsregels zullen hier worden gepubliceerd op de website

Documenten:

 

 

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog