Ledenvergadering 19 December

Geschreven op 10 december 2013

27e Algemene Ledenvergadering Deltasteur

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 27e Algemene Ledenvergadering van Deltasteur op donderdag 19 december 2013 om 20.15 uur in gebouw De Regenboog van de Gereformeerde kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

BELANGRIJKSTE BESPREEKPUNT: BEGROTINGSTEKORT 2014 EN HERVORMING CONTRIBUTIE

Agenda vergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 25 april 2013
 5. Voorstel tot uitstel Algemene Ledenvergadering in het voorjaar 2014
 6. Vaststelling begroting 2014 (Begrotingstekort)
 7. Contributie
  7a. Voorstel contributieverhoging 6% per 1 januari 2014.
  Schermafbeelding 2013-12-02 om 16.56.35
  7b. Vooraankondiging hervorming contributietarieven.
 8. Rondvraag
 9. Verloting Prijs 125 jarig jubileum KNZB
 10. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering en het huishoudelijk reglement zullen hier worden gepubliceerd op de website. De begroting is voorafgaand aan de ledenvergadering op te vragen bij het secretariaat, p/a postbus 54, 8260 AB Kampen.

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog