Waterpolo commissie

De waterpolo commissie bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam E-mail
Voorzitter Martijn Karel voorzitter.waterpolo@deltasteur.nl
Penningmeester Berry Hofsink penningmeester.waterpolo@deltasteur.nl
Secretaris Harro Loos secretaris.waterpolo@deltasteur.nl
PR Erik van Dijk pr@deltasteur.nl
Werkend Lid / Notulist Michael Piest