Wijzigen gegevens bestaande leden

Onderstaand formulier is uitsluitend bedoelt voor bestaande leden.
Vul alle velden in, ook de niet gewijzigde gegevens. Dit is voor controle doeleinde.
ManVrouwSterrenplan KampenSterrenplan IJsselmuidenIkZwemPlan KampenIkZwemPlan IJsselmuidenWaterpoloSelectiezwemmenTrimmen/masters KampenMasters/recreatief IJsselmuidenTrimzwemmen IJsselmuidenZwemmen verstandelijk gehandicapten

Automatische incasso
Ja (vul het juiste IBAN nummer in)Nee (Let op €1,- extra incasso kosten)n.v.t. Ondergetekende verleent hierbij aan de Deltasteur te Kampen tot wederopzegging machtiging om van zijn/haar bank/postbankrekeningnummer de uit het lidmaatschap voortvloeiende bedragen vooraf te incasseren. (indien u met een uit hoofde van deze machtiging verrichtte incasso niet akkoord gaat, kunt u binnen 56 dagen aan uw bank opdracht geven het bedrag te storneren).
Toelichting op automatsche incasso:

Privacy protocol
Ja ik heb privacy protocol gelezen Ondergetekende heeft het privacy protocol gelezen en begrijpt wat er gebeurd met zijn/haar persoonlijke gegevens. Zie privacy