Aanmeldformulier

Vul alle onderstaande velden zo volledig mogelijk in. Alle velden zijn verplicht!
ManVrouwSterrenplan KampenSterrenplan IJsselmuidenIkZwemPlan KampenIkZwemPlan IJsselmuidenWaterpoloSelectiezwemmenTrimmen/masters KampenMasters/recreatief IJsselmuidenTrimzwemmen IJsselmuidenZwemmen verstandelijk gehandicapten

Ondergetekende verklaart hierbij van het onderstaande op de hoogte te zijn:
1. De contributie per maand dient vooraf betaald te worden (bij niet automatische incasso wordt € 1,00 aan incassokosten in rekening gebracht).
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.
3. Het lidmaatschap per 1 januari of per 1 juli kan worden beëindigd alleen door voorafgaande schriftelijke opzegging van minimaal 1 maand.
4. Het lidmaatschap kan tevens beëindigd worden bij voltooien van het sterrenplan.
5. Het inschrijfgeld van € 5,00 zal bij de eerste incasso mee worden geïncasseerd Ieder lid dient zelf voor een regelmatige medische controle te zorgen.

Automatische incasso
Ja (vul het juiste IBAN nummer in)Nee (Let op €1,- extra incasso kosten)n.v.t. Ondergetekende verleent hierbij aan de Deltasteur te Kampen tot wederopzegging machtiging om van zijn/haar bank/postbankrekeningnummer de uit het lidmaatschap voortvloeiende bedragen vooraf te incasseren. (indien u met een uit hoofde van deze machtiging verrichtte incasso niet akkoord gaat, kunt u binnen 56 dagen aan uw bank opdracht geven het bedrag te storneren).
Toelichting op automatsche incasso:


Kleding
Ieder lid van de Deltasteur die deelneemt aan wedstrijden is verplicht om het clubtenue aan te schaffen. U kunt deze en andere zwemartikelen bestellen via de shop. U kunt natuurlijk ook op de trainingsavonden aan het bad vragen.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Na verzenden van het aanmeldformulier ontvangt U per omgaande een automatische bevestigings e-mail. Heeft U deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie. (ledenadministratie@deltasteur.nl)
U kunt ook het formulier nog een keer volledig invullen. Meldt u dit wel even in het veld “Toelichting op automatische incasso”