Bestuur

Samenstelling Bestuur

Het voltallige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam Contactadres
Voorzitter  Han de Rooij  voorzitter.bestuur@deltasteur.nl
Vice-voorzitter  Gerard Welten  vicevoorzitter.bestuur@deltasteur.nl
Secretaris  vacant  secretaris.bestuur@deltasteur.nl
Penningmeester  Peter Harsevoord  penningmeester.bestuur@deltasteur.nl
Voorzitter Zwemcommissie  Gerard Welten  voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl
Voorzitter Waterpolocommissie  Simon van Krevel  voorzitter.waterpolo@deltasteur.nl
Voorzitter Activiteiteincommissie  vacant (opgeven)  voorzitter.ac@deltasteur.nl
Voorzitter PR-commissie  vacant (opgeven)  pr@deltasteur.nl
Notulist  Mieke Deuten  
Algemeen lid  Mike Bennink  
     
Ledenadministratie  René en Margriet  Zie pagina Ledenadministratie

Documentatie

Statuten

– Huishoudelijk reglement (voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2013).

Gedragsregels (goedgekeurd in ALV van 12-6-2014)

Visie van Deltasteur

– Declararieformulier (in te vullen met vooraf toestemming penningmeester).

Logo Deltasteur (in vector formaat).