Vereniging

Deltasteur, opgericht in 2000, is ontstaan uit een fusie tussen KZ&PC de Steur uit Kampen en de Deltazwemmers uit IJsselmuiden. Deltasteur is een zwem- en waterpolovereniging met ruim 600 leden en behoort hiermee tot één van de grotere zwemverenigingen van Nederland. Binnen de gemeente Kampen behoort Deltasteur in ledenaantallen zelfs tot één van de grootste sportverenigingen van Kampen. Uniek daarbij is de beschikking over twee zwembaden, waarvan 1 zwembad zelfs een voor de regio zeldzaam 50 meter bad betreft. Beide zwembaden worden gebruikt voor trainingen 6 dagen in de week en wedstrijden op zaterdag. Deltasteur biedt de zwemsport in verschillende facetten voor haar leden aan; men kan op verschillende niveaus terecht voor waterpolo, wedstrijdzwemmen en recreatief zwemmen.

Visie

Ondanks het relatief korte bestaan van Deltasteur, heeft deze vereniging een korte, maar daarom niet minder mooie geschiedenis waar wij erg trots op zijn. Kenmerken die passen binnen de visie van Deltasteur:

• Sportief in het water;
• Gezelligheid onderling;
• Prestatiegericht in het water.

Missie

De doelstellingen van Deltasteur zijn: promotie van de zwem- en waterpolosport in de ruimste zin en leden een mogelijkheid bieden om op sportief en sociaal gebied (en op ieders niveau) de sport te beoefenen. De invulling van deze doelstellingen worden in daden omgezet dankzij vrijwilligers en sponsoren. Door deze twee factoren kunnen ieder seizoen meer dan zeshonderd leden met veel plezier sporten.